Skip to main content

Ανανέωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2024-25

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).


Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:


    Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.


    Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο Υ.Δ.). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ήδη δηλώσει στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.


     Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, θα σας χρειαστούν εκτός των κωδικών ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet):
α) Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, η οποία είναι αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
β) Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας, ο οποίος αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.
Για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές θα ενημερωθείτε:
α. μέσω email από τη σχολική μονάδα που φοιτά κατά το τρέχον έτος ο/η μαθητής/τρια,
β. μέσω σχετικού Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και
γ. από την πρώτη σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος, καθώς και οδηγοί χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025.


Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Πατήστε εδώ για την υπεύθυνη δήλωση Α

Πατήστε εδώ για την υπεύθυνη δήλωση Β

Our school

Σημαντικές ενημερώσεις

 • Εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

  Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών της Γ Γυμνασίου του Γυμνασίου Φιλοθέης.

  Παρακαλώ, ενημερωθείτε (26/3/2024) ότι στο Λύκειο Φιλοθέης κατά τη σχολική χρονιά 2024-25 μπορούν να φοιτήσουν στην Α' Λυκείου μέχρι 81 μαθητές (3 τμήματα από 27 παιδιά). Ο περιορισμός του κτηρίου του Λυκείου δεν μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 4ο τμήμα ώστε να δεχθούμε πέραν των 81 μαθητών. Στο Γυμνάσιο φοιτούν πλέον των 81 παιδιών. Υπάρχουν δε αιτήσεις και κατοίκων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά ή μόλις μετακόμισαν στη Φιλοθέη. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον των 110 παιδιών που θα είναι υποψήφια για την Α' Λυκείου.

  Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει θέση για όλα τα παιδιά στο Λύκειο Φιλοθέης. Γι’ αυτό το λόγο το Λύκειο θα κάνει εκ νέου έλεγχο των δικαιολογητικών όσων θα δηλώσετε ότι τα παιδιά σας επιθυμείτε να φοιτήσουν στο Λύκειο Φιλοθέης. Παρακαλούμε λοιπόν να καταθέσετε αποδεικτικό διαμονής στην κοινότητα Φιλοθέης (από δημόσια υπηρεσία) ενός εκ των δύο κηδεμόνων ή και των δύο καθώς και του παιδιού σας. Τα αποδεικτικά να κατατεθούν στο σχολείο μέχρι 10/6. 

  Πληροφοριακά: λογαριασμοί τηλεφώνου, δηλώσεις πρώην νόμου 105, συμβόλαια ιδιοκτησίας (μπορεί να είστε ιδιοκτήτες σπιτιών σε περισσότερους από ένα δήμους στην επικράτεια, δεν σημαίνει ότι διαμένετε και σε όσους έχετε ιδιοκτησία), δεν αποτελούν αποδεικτικά διαμονής. Αποτελεί αποδεικτικό διαμονής το Ε1 ΜΕ ΣΒΗΣΜΕΝΑ τα οικονομικά σας στοιχεία και με εμφανείς τους πίνακες 1, 5 και 8.  Η έγκαιρη εγγραφή των μαθητών (και άρα η έγκυρη κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εκ μέρους σας)  έχει ως συνέπεια οι μαθητές να τοποθετηθούν σε τμήματα, να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός καθηγητών και ειδικοτήτων εγκαίρως στο σχολείο, να σταλεί ο κατάλληλος αριθμός βιβλίων για να παραλάβουν οι μαθητές την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου.

  Ο Διευθυντής

  Ματζάκος Πέτρος

 • Μπασμπαλέρης Βάϊος

Το Σχολείο μας προτείνει...