Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 [02-06-22]

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών της Γ Γυμνασίου του Γυμνασίου Φιλοθέης.

Παρακαλώ, ενημερωθείτε ότι στο Λύκειο Φιλοθέης κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 μπορούν να φοιτήσουν στην Γ Γυμνασίου μέχρι 81 μαθητές (3 τμήματα από 27 παιδιά). Ο περιορισμός του κτηρίου του Λυκείου δεν μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 4ο τμήμα ώστε να δεχθούμε πέραν των 81 μαθητών. Στο Γυμνάσιο φοιτούν πλέον των 81 παιδιών. Υπάρχουν δε αιτήσεις και κατοίκων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά ή μόλις μετακόμισαν στη Φιλοθέη. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον των 95 παιδιών που θα είναι υποψήφια για την Α Λυκείου.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει θέση για όλα τα παιδιά στο Λύκειο Φιλοθέης. Γι’ αυτό το λόγο το Λύκειο θα κάνει εκ νέου έλεγχο των δικαιολογητικών όσων θα δηλώσετε ότι τα παιδιά σας επιθυμείτε να φοιτήσουν στο Λύκειο Φιλοθέης. Παρακαλούμε λοιπόν να καταθέσετε αποδεικτικό διαμονής στην κοινότητα Φιλοθέης (από δημόσια υπηρεσία) ενός εκ των δύο κηδεμόνων ή και των δύο καθώς και του παιδιού σας. Τα αποδεικτικά να κατατεθούν στο σχολείο μέχρι 10/6.

Πληροφοριακά: λογαριασμοί τηλεφώνου, δηλώσεις πρώην νόμου 105, συμβόλαια ιδιοκτησίας (μπορεί να είστε ιδιοκτήτες σπιτιών σε περισσότερους από ένα δήμους στην επικράτεια, δεν σημαίνει ότι διαμένετε και σε όσους έχετε ιδιοκτησία), δεν αποτελούν αποδεικτικά διαμονής. Αποτελούν αποδεικτικά, E1 ΜΕ ΣΒΗΣΜΕΝΑ τα οικονομικά σας στοιχεία, λογαριασμοί ρεύματος, κ.α. ή εναλλακτικά μπορείτε να φέρετε πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας / κοινότητας Φιλοθέης το οποίο μπορεί να σας το εκδώσει οποιοδήποτε ΚΕΠ. Η έγκαιρη εγγραφή των μαθητών έχει ως συνέπεια οι μαθητές να τοποθετηθούν σε τμήματα, να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός καθηγητών και ειδικοτήτων εγκαίρως στο σχολείο, να σταλεί ο κατάλληλος αριθμός βιβλίων για να παραλάβουν οι μαθητές την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Ματζάκος Πέτρος

Το Σχολείο μας προτείνει...

Copyright 2022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ» - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος.