Γονέων - Κηδεμόνων

Καθηκοντολόγιο Γονέων - Κηδεμόνων

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Καθηκοντολόγιο Γονέων-Κηδεμόνων

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν:

  1. Να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο το πρωί και να ενημερώνουν το Διευθυντή για δικαιολογημένη καθυστέρησή τους.
  2. Να ενημερώνονται από το προσωπικό τους e-mail για τις απουσίες των παιδιών τους, οι οποίες σε σύνολο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 114 χωρίς πλέον να υφίσταται ο διαχωρισμός δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων.
  3. Να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το από το νόμο προβλεπόμενο ιατρικό ιστορικό δελτίο του μαθητή, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας του.
  4. Να ενημερώνονται από τους καθηγητές σε καθορισμένες ώρες ή σε συγκεντρώσεις που ορίζονται μετά τη λήξη των τετραμήνων, οπότε και τους παραδίδεται το «Δελτίο Προόδου» του μαθητή.
  5. Να αναλαμβάνουν το κόστος της αποκατάστασης των υλικών ζημιών, τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και εκτός αυτού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων (π.χ. εκδρομές, επισκέψεις) που κάνουν τα παιδιά τους.
  6. Τέλος, οφείλουν να επιστρέφουν στο σχολείο υπογεγραμμένη την έγκρισή τους, με υπεύθυνη δήλωση, για τη συμμετοχή του μαθητή σε σχολικές εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες.

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι:

  1. Απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου η χρήση φωτογραφικών μηχανών από τους μαθητές καθώς επίσης και η δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο.
  2. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου).
  3. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Ο μαθητής σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιεί τα τηλέφωνα του σχολείου.
  4. Η απαλλαγή για το μάθημα των θρησκευτικών για αλλόδοξους, ετερόδοξους και λόγω συνείδησης μαθητές, γίνεται με δήλωση των δυο κηδεμόνων και εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους.

 

Οι γονείς και κηδεμόνες είναι εκ του νόμου υπεύθυνοι για την επιμελή επίβλεψη των ανηλίκων μαθητών.

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ                                      Φιλοθέη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥΤο Σχολείο μας προτείνει...

Copyright 2022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ» - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος.