Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Μπετιχαβά Αθανασία

Η εκπαιδευτικός  Μπετιχαβά Αθανασία είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Είναι υπεύθυνη των Μαθηματικών διαγωνισμών και συμμετέχει στο ρητορικό όμιλο του ΓΕΛ Φιλοθέης.