Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Μεϊντάνης Ευστάθιος

Ο  Ευστάθιος  Μεϊντάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στον τομέα της Νευροβιολογίας από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και συμμετοχή στη συγγραφή σχολικού βιβλίου Βιολογίας Λυκείου.