Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Κολεζάκης Εμμανουήλ

Ο  Εμμανουήλ Κολεζάκης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι καθηγητής Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Είναι κάτοχος MSc. (Master in Information Systems) από το London School of Economics και Διδακτορικού Διπλώματος στην θεωρία Υπολογισιμότητας (Ph. D, Doctor of Philosophy in Computation) από το Πανεπιστήμιο του Manchester έδρα Alan Mathison Turing.