Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Για την υλοποίηση των σκοπών της βασικής εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.

Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής δημιουργούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές στο να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου και να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για ουσιαστική γνώση. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές διαμορφώνουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας για την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων προς παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.

Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής.

Το Σχολείο μας προτείνει...