Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ανδριανού Ελένη

Καθηγήτρια Φιλολογίας

Κολεζάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής Πληροφορικής

Μπετιχαβά Αθανασία

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Βασιλοπούλου Ελένη

Καθηγήτρια Φιλολογίας

Κονταξάκη Χρύσα

Καθηγήτρια Αγγλικών

Παπανικολάου Βασίλειος

Καθηγητής Φυσικής

Γκουνέλα Αναστασία

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Κόρακας Γεώργιος

Καθηγητής Φυσικής

Σπυρόπουλος Αναστάσιος

Καθηγητής Μαθηματικών

Δημοπούλου Αικατερίνη

Καθηγήτρια Φιλολογίας

Μαλέσκου Αγγελική

Αναπληρώτρια Δ/ντή, καθηγήτρια Φιλολογίας

Τασούλα Βικτωρία

Καθηγήτρια Φιλολογίας

Ζωγραφάκη Χαρίκλεια

Καθηγήτρια Θεολογίας

Ματζάκος Πέτρος

Διευθυντής, καθηγητής Πληροφορικής

Τζανοπούλου Λουκία

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Ιωαννίδης Αντώνιος

Καθηγητής Μαθηματικών

Μεϊντάνης Ευστάθιος

Καθηγητής Βιολογίας

Τσαπέλας Θεοδόσης

Καθηγητής Πληροφορικής

Ιωσηφίδου Αναστασία

Καθηγήτρια Φιλολογίας

Μπασμπαλέρης Βάϊος

Καθηγητής Χημείας

Φίλη Μαρία

Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών

Καραϊσκου Ελισάβετ

Καθηγήτρια Οικονομικών